donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1629De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 4
Thonis Lambertsz 4
Job Claesz 4
Dirck Jansz Deijn 4
Mr Dirck Deijn 4
Frans Corsz 4
Gerrit Gerritsz Metselaer 5
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 5
Jan Elbertsz 5
Peter Willemsz Schoenmaecker 5
Aeltgen Meus dr 5
Lambert Aeltensz 5
Ghijsbert Aeltensz Schuijt 5
Jan Aeltensz ,de jonge, 5
Jan Aeltensz ,de oude, 6
Tonis Dircksz 6
Jan Jansz Graft ,jonge, 6
Loen Willemsz 6
Janne Jan Meijns Tonisz 7
Jacob Gerritsz Kistemaker 7
Jan Ghijsbertsz Schuijt 7
Jacob Melisz Kock 7
Henrick Elbertsz Pater 7
Gerrit Cornelisz Moeij 7
Gerbert Lambertsz 8
Gerrit Evertsz 8
Andries Gerritsz 8
Reijer Thonisz 8
Thijmen Cleas Thijmensz 8
Joost Claes Truichgen Lambers soon 8
Henrick Jansz 8
Claesgen Truijchgen Quirijns dr 8
Convent van Oud Naarden 9
Dirck Visnicht 9
Jan Aertsz Lap 9
De Susteren ,tot Naarden, 9
Lambert Henricksz 9
Beletgen Lambert Geussen ,Aert Jacob Tollen weed, 9
Ghijsbert Gerritsz Boedell 9
Ghijsbert van Muijden ,woonende tot Naarden, 10
Mr Gerrit Claesz 10
Lubbert Hermensz 10
Mr Jan Deijn 10
Elbert Ghijsbertsz Schuijt 10
T Heijlich Cruijs Autaar 10
Henirck Cornelisz Boom 10
Ghijsbert Gerritsz 10
Ghijsbertgen Wouters 11
Tonis Elbertsz ,wonnende tot Swoll, 11
Onse Vrouwen Autaar 11
Sint Jacob Autaar 11
Dirck Coppensz 11
Anna Willems ,wees?, 11
Sint Anna Autaer 11
Franck Elbertsz 11
Sint Loeijen Autaer 12
Geertgen Wouters ,wees?, 12
Het Sacraments ,Autaer 12
Cornelis Jansz Suijcker 12
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 12
Het Sieckhuijs ,binnen Naarden, 12
Gerrit Meijersz 12
Ghijsbert Gerritsz ,van Muijden, 13
Petertgen Roellen ,wees? Van Tonis Jacobsz, 13
Peter Evertsz 13
Cors Ewoutsz 13
Jan Reijersz Bernetel 13
Lambert Ghijsbertsz 13
Lambert Jan Anschen ,alias Lam Corn?, 13
Peter Jan Petersz 16
Gerrit Andriesz ,woonende nude water??, 16
Claes Eeltensz 16
Gerrit Michielsz 16
Eelt Gijsbertsz Schuijt 16
Claes Lambersz 16
Jan Stevensz 16
Ewout Corsz 17
Claes Claesz Pendt 17
Gerberant Rutgersz ,wees??, 17
Weijntgen Joppen 17
Henrick Claes Aeriaensz 17
Jan Jansz van Bunschoten 17
Bruijn Bruijnsz 17
Ghijsbert Hermensz 18
Claes Henricksz 18
Dirck Rutgersz 18
Jacob Roeloffsz 18
Gerbert Jacobsz 18
Gerrit Anthonisz Brouwer 18
Henrick Dircksz Berch 18
Thijman Benjamin Brouwer 19
Niesgen Jans dr 19
Claes Gues Hermensz 19
Folcken Cornelisz 19
Kiljaen van Renselaer 19
Jochan Jansz 19

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1626De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 5
Thonis Lambertsz 5
Jop Claesz 5
Dirck Jansz Deijn 5
Mr Dirck Deijn 5
Frans Corsz 5
Gerrit Gerritsz Metselaer 6
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 6
Jan Elbertsz 6
Peter Willemsz Schoenmaecker 6
Aeltgen Meus dr 6
Lambert Aeltensz 6
Ghijsbert Aeltensz Schuijt 6
Claes Harmensz Guessen 7
Jan Aeltensz ,den Ouden, 7
Jan Aeltensz ,den jonge, 7
Thonis Dirricxz 7
Willem Jan Lambertsz 7
Jan Jansz en Jan Henrick Jansz ,vader, 7
Jan Jansz Graft ,jonge, 8
Ghijsbert Jansz 8
Ansch Gijsbertsz ,woonen tot Huijssen, 8
Jan Jansz Peet 8
Loen Willemsz 8
Gerrit Claesz Quijck 8
Janne Jan Meijns Thonisz 9
Jacob Gerritsz Kistemaecker 9
Jan Ghijsbertsz Schuijt 9
Jacob Melisz Cock 9
Henrick Elbertsz Pater 9
Cornelis Folckensz 9
Gerrit Cornelisz Moij 9
Gerbert Lambertsz 10
Gerrits Evertsz 10
Andries Gerritsz 10
Reijer Thonisz 10
Thijman Claes Thijmansz 10
Joost Claes Truijchgen Lamberts soon 10
Henrick Jansz 11
T Convent van oude Naarden 11
Claesgen en Truijchgen Quirijns dochters 11
Dirck Visnicht 11
Jan Aertsz Lap 11
De Susteren ,tot Naarden, 11
Lambert Henricxz 11
Bertgen Lambert Guessen ,Aert Jacob Tollen weduwe, 12
Ghijsbert Gerritsz Boedell 12
Ghijsbert van Muijden ,woonen tot Naarden, 12
Meester Gerrits Claesz 12
Lubbert Harmensz 12
Jacob Henricxz Goudt 12
Meester Jan Deijn 12
Henrick Jan Ghijssen 13
Freeck Jansz 13
Peter Ghijsbersz 13
Elbert Ghijsbertsz Schuijt 13
T Heijlige Cruijs Autaer 13
Henrick Cornelisz Boom 13
Ghijsbert Gerritsz 14
Ghijsbert Woutersz 14
Goris Elbertsz ,woonen tot Swoll, 14
Onse Vrouwen Autaer 14
Sinte Jacobs Autaer 14
Lambert Harmensz 14
Henrick Jansz ,van Ancheveen, 15
Anna Willemsz ,weduwe van Jaep Rutten Willen Jacobsz,,op loppellen gelegen, 15
Sint Anna Autaer 15
Franck Elbertsz 15
Sinte Loijen Autaer 15
Beertgen Wouters ,weduwe van Looch Henricxz,,woonen tot Hilfersum, 15
Gerrit Gerritsz Heer 16
Het Sacraments Autaer 16
Cornelis Jansz Suijcker 16
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 16
Het Sickhuijs ,binnen Naarden, 16
Gerrit Meijersz 16
Ghijsbert Gerritsz ,van Muijden, 17
Petergen Roelen ,weduwe van Thonis Jacobsz, 17
Peter Goortsz 17
Matgen Reijers 17
Cors Ewoutsz 18
Jan Reijersz Bernetel 18
Lambert Ghijsbertsz 18
Elbert Claesz ,weeskijndt, 18
Lambert Jan anschen ,alias Lam ??, 19
Peter Jan Petersz 19
Gerrit Andriesz 19
Claes Eeltensz 19
Willem Willemsz Brouwer 19
Eelt Ghijsbertsz Schuijt 19
Claes Eeltensz 19
Gerrit Michgielsz 20
Claes Lambertsz 20
Peter Gerrit Aertsz 20
Jan Stevensz 20
Ewout Corsz 20
Claes Claesz Pendt 20
Gerbrant Rutgersz Veer 21
Weijmpgen Joppen 21
Henrick Claes Adriaensz 21
Gerrit Jansz 21
Jan Jansz van Bunschoten 21
Bruijn Bruijnsz 21
Ghijsbert Harmensz 21
Claes Henricxz 21
Dirricks Rutgersz 22
Jacob Roeloffsz 22
Gerbert Jacobsz 22
Gerrit Anthonisz Brouwer 22
Henrick Dirricksz Berch 22

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1619De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 5
Thonis Lambertsz 5
Jop Claesz 5
Dirck Jansz Deijn 5
Mr Dirck Deijn 5
Frans Corsz 5
Volcken Elbertsz 6
Gerrit Gerritsz Metselaer 6
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 6
Jan Elbertsz 6
Elbert Elberrtsz Schuijt 6
Aeltghen Meus dochter 6
Lambert Aeltensz 6
Ghijsbert Aeltensz Schuijt 6
Melis Jacobsz Cock 7
Gerrit Jacob Gerritsz 7
Jan Aeltensz ,den oude, 7
Jan Aeltensz ,den jongen, 7
Thonis Dircxz 7
Willem Jan Lamffertsz 7
Jan Jansz 7
Jan Jansz Graft ,jonge, 8
Jan Thonis Lamffertsz 8???
Ghijsbert Jansz 8
Jan Jansz Peet 8
Loen Willemsz 8
Gerrit Claesz Quijck 8
Janne Jans Meijns Thonisz 9
Jacob Gerritsz Kistemaecker 9
Jan Ghijsbertsz Schuijt 9
Jacob Melisz Cock 9
Henrick Elbertsz Pater 9
Cornelis Folckensz 9
Gerrit Cornelisz Moeij 9
Gerbert Lambertsz 10
Jan Meijnsz 10
Gerrit Evertsz 10
Reijer Thonisz 10
Thijman Claes Thijmensz 10
Joost Claes Truijchgen Lamberts soon 10
Hendrick Jansz 11
T Convent van Oud Naarden 11
Claesgen ende Truijtgen Quijrijns dochter 11
Henrick Lambertsz Radt 11
Jan Aertsz Lap 11
De Susteren ,tot Naarden, 11
Bartgen Lambert Guesen ,Aert Jacob Tollen weduwe, 12
Gijsbert Gerritsz Boedel 12
Mr Gerrit Claesz 12
Lubbert Harmansz 12
Jacob Henricxz Goudt 12
Mr Jan Deijn 12
Hendrick Jan Ghijsz 13
Freeck Jansz 13
Elbert Ghijsbertsz Schuijt 13
T Heijlich Cruijs Autaer 13
Henrick Cornelisz Boom 13
Ghijsbert Gerritsz 14
Gijsbertge Wouters 14
Goris Elbertsz ,woonen tot Swoll, 14
Onse Vrouwen Autaer 14
Sint Jacobs Autaer 14
Peter Cornelisz Blijenborch 14
Lambert Harmansz  14
Henrick Jansz van Anckeveen 15
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 15
Sint Anna Autaer 15
Franck Elbertsz 15
Sint Loijen Autaer 15
Gheert Wouters ,weduwe van Looch Henricxz,,woonen tot Hilversum, 15
Franck Franckensz 15
Gerrit Gerritsz 16
Die gemen landt genooten van binnendijcxse landen, 16
Het Sacraments Althaer 16
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 16
Het Sieckhuijs ,binnen Naarden, 16
Gerrit Meijersz 16
Rutger Gerbrantsz 17
Jan Petersz Lap 17
Ghijsbert Gerritsz van Muijden 17
Petergen Roelen ,weduwe van Thonis Jacobsz, 17
Jacob Jansz de Wilde 17
Janna Roelen ,tot Monickendam, 17
Matghen Reijers 17
Cors Ewoutsz 18
Jan Reijersz Bernetel 18
Lambert Ghijsbertsz 18
Elbert Claesz ,weeskijnt, 18
Lambert Jan Anschen ,alias Lam Con?, 19
Peeter Jan Petersz 19
Philips Jansz 19
Eldt Claesz 19
Peter Gerridt Aertsz 20
Gerrit Jan Reijersz 20
Claes Lambertsz 20
Jan Stevensz 20
Claes Claesz Pendt 20
Jasper Cloeckaert 20
Jacob Goertsz 21
Dirck Henrick Lamffsz 21
Henrick Claes Ariaensz 21
Gerrit Jansz 21

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838

Geplaatst door:Lucas de Gooijer